بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
لیست اخبار صفحه :1
ارزیابی نهایی عملکرد هسته پژوهشی با موضوع «طراحی و ساخت سیستم مدیریت انرژی متمرکز با رویکرد مدیریت سمت تقاضا و افزایش بهره‌گیری از روشنایی نور روز»
در امتداد طرح شهید احمدی روشن

ارزیابی نهایی عملکرد هسته پژوهشی با موضوع «طراحی و ساخت سیستم مدیریت انرژی متمرکز با رویکرد مدیریت سمت تقاضا و افزایش بهره‌گیری از روشنایی نور روز»

ارزیابی نهایی عملکرد هسته پژوهشی با موضوع «طراحی و ساخت سیستم مدیریت انرژی متمرکز با رویکرد مدیریت سمت تقاضا و افزایش بهره‌گیری از روشنایی نور روز» به صورت مجازی-حضوری انجام شد.

ارزیابی نهایی عملکرد هسته پژوهشی «فراموج»
در امتداد طرح شهید احمدی روشن

ارزیابی نهایی عملکرد هسته پژوهشی «فراموج»

ارزیابی نهایی عملکرد هسته پژوهشی «فراموج» با موضوع تحقیقاتی «کاهش و کنترل رشد جلبک در استخر‌های آب باغات کشاورزی با استفاده از امواج فراصوت» برگزار شد.

ارزیابی نهایی عملکرد هسته پژوهشی با موضوع تحقیقاتی «توسعه بازارگاه الکترونیک حمل و نقل با استفاده از سامانه هوشمند اعلام بار و نوبت دهی»
در امتداد طرح شهید احمدی روشن

ارزیابی نهایی عملکرد هسته پژوهشی با موضوع تحقیقاتی «توسعه بازارگاه الکترونیک حمل و نقل با استفاده از سامانه هوشمند اعلام بار و نوبت دهی»

ارزیابی نهایی عملکرد هسته پژوهشی با موضوع تحقیقاتی «توسعه بازارگاه الکترونیک حمل و نقل با استفاده از سامانه هوشمند اعلام بار و نوبت دهی» در طرح شهید احمدی روشن دوره هفتم، به راهبری دکتر هدی مشایخی به صورت مجازی برگزار شد

ارزیابی نهایی عملکرد هسته پژوهشی «سانو»
در امتداد طرح شهید احمدی روشن

ارزیابی نهایی عملکرد هسته پژوهشی «سانو»

ارزیابی نهایی عملکرد هسته پژوهشی «سانو» با موضوع تحقیقاتی «بررسی قابلیت ریزوباکتری های بومی شهرستان دامغان به منظور طراحی کود زیستی بهبود دهنده ی رشد گیاه پسته» به صورت حضوری - مجازی انجام شد.

ارزیابی نهایی عملکرد هسته پژوهشی «سرا»
در امتداد طرح شهید احمدی روشن

ارزیابی نهایی عملکرد هسته پژوهشی «سرا»

ارزیابی نهایی عملکرد هسته پژوهشی «سرا» با موضوع تحقیقاتی «تدوین سیکل رانندگی بومی ایران» به صورت حضوری-مجازی انجام شد

ارزیابی نهایی عملکرد هسته پژوهشی «فراز»
در امتداد طرح شهید احمدی روشن

ارزیابی نهایی عملکرد هسته پژوهشی «فراز»

ارزیابی عملکرد نهایی هسته پژوهشی «فراز» با موضوع تحقیقاتی «توسعه فناوری بدنه (سیلندر) آلومینیومی موتور با استوانه چدنی یکپارچه (Cast-in Liner)» به صورت حضوری - مجازی انجام شد.

بررسی نقش دانشگاه‌ها در ترسیم نقشه راه افزایش مشارکت مردم در اداره امور کشور
در یک نشست هم‌اندیشی مطرح شد

بررسی نقش دانشگاه‌ها در ترسیم نقشه راه افزایش مشارکت مردم در اداره امور کشور

نشستی صمیمانه‌ با آقای دکتر سعید غلامی معاون راهبردی و گفتمان سازی ستاد مردمی‌سازی دولت با هدف بررسی نقش دانشگاه‌ها در ترسیم نقشه راه افزایش مشارکت مردم در اداره امور کشور برگزار شد