بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

دکتر رضا کی پور
عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته:مهندسی برق- قدرت

رتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دانشگاه تربیت مدرس، تهران، دکترای مهندسی برق- قدرت، ١٣٨٥

دانشگاه تربیت مدرس، تهران، کارشناسی ارشد مهندسی برق- قدرت، ١٣٧٩

دانشگاه شهید بهشتی، تهران، کارشناسی مهندسی برق- الکترونیک، ١٣٧٦

 

سوابق اجرایی:

رئیس بنیاد نخبگان استان سمنان (1399 تا کنون)

معاون فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان (99-1394)

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه سمنان (۹۱-۱۳۸۹)

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه سمنان (89-1387)

معاون اداری و مالی دانشکده مهندسی (87-1386)

راه اندازی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه سمنان (۱۳۹۰)

رئیس کمیته علمی اجرایی انرژی خورشیدی دانشگاه سمنان (1390 تاکنون)

عضو کمیته تخصصی تحقیقات برق منطقه ای سمنان

عضو کمیته تحقیقات برق منطقه ای سمنان

عضو هیأت مدیره انجمن برق و الکترونیک ایران شاخه سمنان (99-۱۳۸۷)

عضو انجمن مهندسین برق و الکترونیک (IEEE)

عضو انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان

رئیس شاخه دانشجویی IEEE در دانشگاه تربیت مدرس (80-1382)

تجربیات صنعتی و پژوهشی

«مدیریت انرژی در کارخانه تولید آلومینیوم ایران، ایرالکو- اراک»، کارشناس شرکت مشانیر، ١٣٧٦

«طرح جامع مطالعاتی شبکه قدرت ٦٣ کیلو ولت هرمزگان»، برق منطقه‌ای هرمزگان، ٨٠-١٣٧٧

«ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه‌های انتقال و فوق توزیع»، برق منطقه‌ای هرمزگان، ٧٩-١٣٧٧

«جایابی خازن در سیستمهای توزیع انرژی الکتریکی»، برق تهران، شرکت توزیع جنوب شرق، منطقه افسریه، ١٣٨١

«ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه‌های انتقال و فوق توزیع»، برق منطقه‌ای زنجان، ١٣٨٢

«طرح جامع مطالعاتی شبکه توزیع انرژی الکتریکی»، شبکه توزیع بندرعباس، هرمزگان، ١٣٨٣

ناظر پروژه احداث نیروگاه خورشیدی فتوولتائیک 15 کیلووات دانشگاه سمنان، 1390

مجری طرح پژوهشی با عنوان: « توسعه ی رقابت محور شبکه های انتقال قدرت برمبنای مشارکت کاربران»، دانشگاه سمنان، 1390

مجری پروژه «ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه انتقال و فوق توزیع برق منطقه ای سمنان»، برق منطقه ای سمنان، 95-1394

مجری پروژه «ارزیابی سلامت باتریهای سرب اسیدی در منابع تغذیه بدون وقفه»، شرکت پویان صنعت قومس، سمنان 1398