جمعه 20 تیر 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

 

دکتر داود فیض
عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته: مدیریت استراتژیک

رتبه علمی: استاد

تحصیلات
1. لیسانس مدیریت دولتی از دانشگاه تهران
2. فوق لیسانس مدیریت بازرگانی (گرایش صنعتی) از دانشگاه تهران (دانشکده مدیریت)
3. دکترای مدیریت استراتژیک از دانشگاه تربیت مدرس

سوابق آموزشی
1.تدریس  درسهای "رفتار سازمانی، بازاریابی بین الملل، مدیریت استراتژیک،MIS ، سازمانهای پولی و مالی" در مقطع کارشناسی (رشته مدیریت)
2. تدریس درسهای "مدیریت استراتژیک، تئوریهای مدیریت و سازمان، رفتار مصرف کننده، تحقیقات بازاریابی و روش تحقیق" در مقطع کارشناسی ارشد وتدریس درس مدیریت استراتژیک در رشته MBA
3. تدریس دوره "حل مساله گروهی" برای مدیران پالایشگاه نفت تبریز و مدیران شرکت مپنا
4. برگزاری دوره آموزشی "مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادات" در مجموعه شرکتهای چهارده گانه صنایع شیر ایران
5. برگزاری دوره آموزشی " حل مساله گروهی"‌ و  "مورد کاوی"  برای مدیران و کارکنان سازمانهای دولتی در مرکز آموزش مدیریت دولتی قم
6. برگزاری دوره آموزشی "مدیریت عمومی" برای مدیران شعب دادگستری استان تهران
7. برگزاری سمینار "آموزش کارآفرینی" در اداره کل صنایع استان آذربایجان غربی، دانشگاه تهران، جهاد دانشگاهی قم، دانشگاه چمران اهواز، دانشگاه کرمانشاه، دانشگاه بوعلی همدان، ادارة کل جهاد کشاورزی استان خراسان، مشاوران وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه هرمزگان.
8. برگزاری دوره آموزشی "تغییر، تحول و بهبود سازمانی" در موسسة آموزشی راهبران پتروشیمی و مجتمع پارس جنوبی(عسلویه)
9. تدریس در دورة "تربیت مربیان کارآفرینی" جهاد دانشگاهی علوم پزشکی دانشگاه تهران
10.برگزاری سمینار آموزشی "مدیریت زمان" در وزارت دفاع
11. برگزاری سمینارآموزشی "بازاریابی بانکی"در موسسه مالی واعتباری مهر
12. برگزاری سمینارآموزشی "مدیریت ارتباط با مشتری CRM"در بانک سپه
13.برگزاری سمینارآموزشی "خلاقیت و نوآوری"در مؤسسه راهبران پتروشیمی
14. برگزاری سمینار "برنامه ریزی استراتژیک فرهنگی" در جهاد دانشگاهی
15. برگزاری سمینار "آموزش و اشتغال" در وزارت کار و امور اجتماعی
16. مشاوره در زمینة "کارآفرینی و اشتغال" در صندوق حمایت از فرصت های شغلی
17. برگزاری سمینار "مدیریت فروش" در اداره کل بازرگانی
18.برگزاری سمینار آموزشی "مدیریت زمان" در دانشگاه علوم پزشکی استان یزد
19.تدریس در دوره آموزشی "بسته بندی کالا های صادراتی" برای مدیران و کارشناسان صنایع
20.مشاوره در" بازاریابی بانکی" در بانک ملی

سوابق پژوهشی
الف : پروژه های تحقیقاتی
1. محقق ارشد پروژه ملی" شناسایی موانع کارآفرینی در صنعت کشور"، سازمان تحقیقات علمی پژوهشی کشور
2. مجری پروژه "تدوین برنامه استراتژیک بخش فرهنگ برنامة چهارم توسعه کشور"
3. مجری پروژه تحقیقاتی "استراتژیهای بازاریابی" شرکت مینو
4. مجری پروژه تحقیقاتی "طراحی دوره های تربیت مربیان کارآفرینی در کشور" وزارت صنایع، سازمان صنایع کوچک
5. مجری پروژه تحقیقاتی " شناسایی و تدوین تجربیات 100 کارآفرین برگزیده کشور" دانشگاه صنعتی امیر کبیر
6. عضو تیم اجرائی پروژه تحقیقاتی "ارزیابی عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی" پژوهشکده علوم انسانی جهاد دانشگاهی
7. مجری پروژه تحقیقاتی " امام خمینی (ره) و مدیریت استراتژیک" سازمان برنامه و بودجه
8. محقق ارشد پروژه تحقیقاتی "نیاز سنجی تحقیقاتی شرکتهای صنعتی" ، سازمان برنامه و بودجه کشور
9. مجری پروژه تحقیقاتی "تدوین استراتژی توسعه کارآفرینی در دانشگاههای کشور" ، دانشگاه امیر کبیر
10. مجری پروژه تحقیقاتی" بازنگری خدمات دهی به جانبازان در بنیاد جانبازان براساس روش QFD"
11. مجری پروژه تحقیقاتی " مستند سازی و مدلسازی تجربیات بخش مسکن بنیاد جانبازان"
12. مجری" برنامه ریزی استراتژیک" در شرکت جهاد نصر سمنان
13. مجری پروژه "بررسی راههای ارتقاء عملکرد شورایعالی انقلاب فرهنگی"
14. مجری پروژه تحقیقاتی "طراحی الگوی انجام مطالعات استراتژیک در سازمان مدارس و حوزه های علمیه خارج ازکشور"
15. "بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت نظام پیشنهادات در 10 شرکت موفق" ، پایان نامه کارشناسی ارشد
16. "طراحی الگوی انتخاب استراتژی ادغام عمودی در صنایع غذایی"‌ پایان نامه مقطع دکتری
17. مشاور "برنامه ریزی استراتژیک در سازمان مدارس و حوزه های علمیه خارج ازکشور"
18. مشاور "برنامه ریزی استراتژیک سازمان ملی جوانان کشور"
19.مجری پروژه تحقیقاتی" تجزیه وتحلیل وضعیت بسته بندی کالا های صادراتی استان سمنان"
20. مجری پروژه تدوین" برنامه استراتژیک موسسه راهیان نورکشور"
21. .مجری پروژه تدوین"برنامه استراتژیک توسعه تجارت خارجی استان سمنان"
22. مجری پروژه تحقیقاتی "بررسی وضعیت بسته بندی محصولات صادراتی استان سمنان و ارائه راهکار هایی جهت بهبود آن" با سفارش اتاق بازرگانی استان سمنان

ب : مقالات
1.  چاپ مقاله " بررسی و تبیین الگوی مأموریت(رسالت) نظام جمهوری اسلامی ایران در اندیشه های  استراتژیک حضرت امام خمینی (ره)"در مجله علمی پژوهشی متین شماره 46
2. چاپ مقاله علمی پژوهشی " تحلیل استراتژیک وضعیت پژوهش های کیفی در کشور و ارائه استراتژی هایی جهت رفع موانع و توسعه آن با استفاده از مدل SWOT
"، در مجله علمی پژوهشی راهبرد، شماره 54، بهار 89
3. اخذ پذیرش چاپ مقاله " بررسی تأثیر گروه آموزشی دانشگاهی بر ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان(مورد دانشگاه سمنان)"، در فصلنامه علمی – پژوهشی انجمن آموزش عالی ایران.
4. چاپ مقاله علمی پژوهشی "بررسی تأثیر جنسیت بر ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان"، در مجله مطالعات زنان، شمارۀ 20، (سال 7 شمارۀ 2)
5 .چاپ مقالة "چیستی و مؤلفه های نظام پژوهشی"  در مجله پژوهش و حوزه
6 . چاپ مقاله در مجله انگلیسی مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران
Designing the conceptual Model of Entrepreneurship Education development In Iran Higher Education system
7 .چاپ و ارائه مقاله "طراحی الگوی تعاملی آموزشهای فنی و حرفه ای، کارآفرینی و بازار" در دومین همایش ملی نقش آموزشهای فنی و حرفه ای و چاپ در مجموعه مقالات همایش
8 . چاپ مقاله " طراحی و تبیین الگوی انتخاب استراتژی ادغام عمودی در صنایع غذایی کشور" در مجله علمی و پژوهشی دانشور.
9 . تدوین و ارائه مقاله " طراحی و تبیین الگوی جامع مدیریت استراتژیک حضرت امام خمینی "ره" در مجموعه مقالات الگوی مدیریتی حضرت امام خمینی "ره" .
10. چاپ مقاله" بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بانکهای خصوصی از دیدگاه مشتریان (مطاله موردی: شهر گرگان)" در مجله پژوهش های مدیریت دانشگاه سیستان و  بلو چستان
11. چاپ مقاله" بررسی تصویر ذهنی مارکهای تجاری شرکتهای فعال در بازار صوتی و تصویری کشور" در مجله علوم انسانی دانشگاه سمنان
12.چاپ و ارائه مقاله ”طراحی و تبیین الگوی مفهومی بازاریابی بیمه های عمر با استفاده از مدل 4c “ در همایش بیمه و توسعه چاپ شده در مجموعه مقالات همایش.
13. ارائة مقالة "بررسی و تدوین راه های ارتقاء جایگاه صنعت بیمه در بازار سرمایه کشور" به مجلة صنعت بیمه.
14. چاپ مقالة " بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان مؤسسه مالی و اعتباری مهر با استفاده از مدل کانو" در مجلة مدیریت دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان
15. چاپ و ارائة مقالة " تحلیل استراتژیک جایگاه علوم انسانی در کشور" در همایش ملی علوم انسانی و چاپ در مجموعه مقالات
16. چاپ و ارائة مقالة "تحلیل استراتژیک وضعیت کارآفرینی در دانشگاه های کشور با   " در همایش اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی در مشهد مقدس در مجموعه مقالات همایشswot استفاده از مدل
17. تدوین و ارائه مقاله " مدیریت مراکز آموزشی از دیدگاه امام خمینی ره " در سمینار رسالت دانشگاه و دانشجو از دیدگاه حضرت امام خمینی "ره" دانشگاه آزاد خوراسگان
18. تدوین و ارائه مقاله " موانع اجرای نظام پیشنهادات در کشور" در سمینار مدیریت در توسعه
19. چاپ مقاله " نقش دولت در توسعه کار آفرینی در کشور" در مجلة انجمن مدیریت کشور
.
ج: کتاب
1. نقش بسته بندی در کالا های صادراتی (انتشارت دانشگاه سمنان)
2. مدیریت استراتژیک کلید برتری در بازار های رقابتی (انتشارات دانشگاه سمنان)
3.  مربیان و مدرسان کارآفرینی (در حال چاپ در دانشگاه تهران)

د : راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها
1. راهنمایی پایان نامة کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی،15مورد
2. مشاور پایان نامة ارشد مدیریت بازرگانی،10 مورد
3. پایان نامه های در دست راهنمایی، دو مورد

سوابق اجرائی
1. نایب  رئیس هیئت مدیره شرکت نساجی بافته های کرمان سال 79-80
2. مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان سال 81
3. عضو هیئت مدیره مؤسسه توسعه کارآفرینی سال 81
4. مشاور مدیریت استراتژیک و کارآفرینی
5. عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران سال 77 تا 81
6. مشاور نظام پیشنهادات در شرکت پنیر گلپایگان
7. قائم مقام مرکز کارآفرینی دانشگاه امیر کبیر سال 79 تا 82
8. معاون مدیر عامل در امور بازاریابی شرکت قاسم ایران سال 81
9. داور کمیتة کار آفرینان جشنوارة ملی کارآفرینی شیخ بهایی دوره های اول تا ششم
10. عضو شورای علمی جشنواره کار آفرینی و خلاقیت
11. عضو شواری سیاستگذاری طرح کاراد در وزارت علوم تحقیقات و فناوری سال 81-82
12. داور همایش اشتغال و آموزش عالی جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت مدرس
13. همکار مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران
14. مدیر گروه مدیریت بازرگانی ، دانشکده اقتصاد ومدیریت دانشگاه سمنان سال 85 تا 89
15. ریاست بنیاد نخبگان استان سمنان سال 89

آدرس ایمیل : Feiz@eModiran.com

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601